Te verwachten situaties bij u:

Wellicht dat bij u een van de volgende situaties herkenbaar is. In dat geval kan MCS uw een dienst verlenen die op zoín moment als geroepen komt.
  • Het willen vastleggen van afspraken (nederlands/engels) met andere partijen op ieder denkbaar gebied, b.v. het willen ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijke projecten, technologieontwikkeling, etc.
  • Het organiseren en opstellen van subsidieaanvragen (b.v. Senter, EU).
  • Het willen inschatten of de ondernemings-risicoís bij aan- en verkoop transacties, fusie en overnames goed geregeld zijn of dat er juridische en/of contract expertise gewenst is.
  • Het organiseren en opstellen van subsidieaanvragen (b.v. Senter, EU).
  • Conflictbemiddeling (op contractueel gebied) met derden.
  • Het beoordelen van verzekeringsvoorwaarden, risicoanalyse.
  • Het opzetten en onderhouden van een contract administratie systeem.
  • Amerikaanse inkoopvoorwaarden zoals bv. FARís en DFARís.