MCS mogelijkheden

MCS kan op een flexibele wijze u met de volgende mogelijkheden terzijde staan bij de beheersing van uw business:
 • Onderhandelen en vastleggen van afspraken middels:
 • Letters of Intent;
 • Heads of Agreement;
 • Memorandum of Understanding;
 • Memorandum of Agreement;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Joint venture & operating agreement;
 • Licentieovereenkomst.
 • Opstellen en beoordelen van algemene inkoop- en/of verkoopvoorwaarden.
 • Opstellen en onder-handelen van inkoop en/of verkoop contracten.
 • Geheimhoudingsverklaringen en/of Non Disclosure en Confidentiality Agreements.
 • Overnamebegeleiding met eventueel Due Diligence onderzoek.
 • Oprichten van vennootschappen (formeel en inhoudelijk):
 • Statuten.
 • Aandeelhouders-overeenkomsten.
 • Algemene (juridische) advisering omtrent defensie en civiele contracting.